Absolvent kurzu po úspešnom ukončení získa certifikát o absolvovaní kurzu Zdravotná telesná výchova inštruktor zdravotných cvičení so zameraním na vybranú cieľovú skupinu. Absolvent má možnosť uplatniť sa ako inštruktor zdravotných cvičení „Zdravá chrbtica“ alebo „Zdravý chrbátik“ v športových, rekreačných zariadeniach, vo fitness centrách, v športových kluboch.

vzdelavanie deti

Cieľ kurzu

 • Získať vedomosti z oblasti zdravotných cvičení, zakomponovať zdravotné cvičenia v cvičebných zostavách u cieľových skupinách.
 • Získať vedomosti z oblasti anatómie, fyziológie človeka, z oblasti fyzioterapie a rehabilitácie.
 • Úspešný absolvent kurzu dokáže zostaviť správnu cvičebnú zostavu pre jednotlivé cieľové skupiny.

Cieľová skupina

 • deti a mládež.

Obsah kurzu

Teoretická časť:

 • anatómia,
 • fyziológia jednotlivých sústav,
 • patofyziológia,
 • rehabilitácia,
 • fyzioterapia,
 • kineziológiaškola chrbta,
 • základy vyšetrovanie chrbtice a pohybového aparátu vo vybraných vekových skupinách.

Praktická časť

 • nácvik cvičebných zostáv podľa vekových skupín so zameraním sa na zdravotné cvičenia, chyby v predvádzaných cvikov, používanie cvičebných pomôcok pri zdravotných cvičeniach.

Čo získa úspešný absolvent kurzu

 • Absolvent kurzu po úspešnom ukončení získa certifikát o absolvovaní kurzu Zdravotná telesná výchova so zameraním na vybranú cieľovú skupinu.
 • Absolvent má možnosť uplatniť sa ako inštruktor Zdravotnej telesnej výchovy „Zdravá chrbtica“ alebo „Zdravý chrbátik“ v športových, rekreačných zariadeniach, vo fitness centrách, v športových kluboch.

Záverečné skúšky

 • Z teoretickej časti sa kurz ukončuje záverečnou ústnou skúškou z odprezentovaných oblastí pred lektormi a pohovorom pred trojčlennou skúšobnou komisiou. Tému si odpovedajúci vytiahne z predložených otázok.
 • Z praktickej časti sa ukončuje kurz prezentáciou amatérskeho videozáznamu z realizácie daných zdravotných cvičení z vlastnej praxe, s prezentáciou zamerania vybraných cvičení, opisu správneho a nesprávneho prevedenia cvičenia a minimálne 1 zhodnotenie stavu chrbtice podľa vybraného testu.

Podmienky pre zaradenie uchádzačov

 • Kurz je určený pre trénerov, kondičných a športových trénerov, s praxou minimálne 1 rok. Zaslaním prihlášky a zaplatením poplatku sa účastník zaväzuje k absolvovaniu kurzu.

Čo potrebujete na kurz

 • športové oblečenie na praktickú časť

Lektori

Garant: PhDr. Zuzana Hrčková - odborný garant inovačného vzdelávania, odborný garant projektu Zdravý chrbátik v oblasti vzdelávanie a ošetrovateľstva, manažér občianskeho združenia

Lektori:

 • doc. MUDr. Róbert Rusnák, PhD. - odborný garant občianskeho združenia, odborný garant projektu „Zdravý chrbátik“, predseda občianskeho združenia OZ za zdravší život, lekár, neurochirurg, prednosta Neurochirurgickej kliniky, ÚVN SNP - FN Ružomberok,
 • Mgr. Marína Potašová, PhD. rod. Srpoňová, Kolarová – odborný garant občianskeho združenia v oblasti rehabilitácie, KU fakulta fyzioterapie Ružomberok,
 • PaedDr. Ivica Ondrušková, PhD., - poradca pre oblasť predškolskej pedagogiky občianskeho združenia,
 • doc. PaedDr. Tomáš Jablonský PhD. – odborný garant pre oblasť pedagogiky, Pedagogická fakulta KU Ružomberok
 • Mgr. Jana Hlačinová - lektor, kondičná časť kurzov,
 • MUDr. Martin Cmorej - lektor, lekár ÚVN SNP - FN Ružomberok,
 • MUDr. Peter Filipp - lektor, lekár ÚVN SNP - FN Ružomberok
 • Bc. Radka Komárová - lektor, fyzioterapeut, lektorka projektu Zdravý chrbátik
 • Patrik Oravec - lektor

Poplatok

250 EUR

V poplatku sú zahrnuté aj materiály s cvičebnými zostavami v textovej a vizuálnej podobe.

Prihlasovací formulár 

Prosím, vyberte kurz.
Prosím, zadajte vaše meno.
Prosím, zadajte vaše priezvisko.
Prosím, zadajte vašu adresu.
Nesprávna e-mailová adresa.
Prosím, zadajte vaše telefónne číslo.
Prosím, zadajte váš dátum narodenia.
Prosím, zadajte informáciu o ukončenom vzdelaní.
Prosím, zadajte informácie o vašej praxi.
Invalid Input
Prosím, zadajte text správy.
Potvrďte súhlas so spracovaním osobných údajov.

 

Odoslaním formulára sa záväzne prihlasujem k absolvovaniu vzdelávacieho kurzu.

Zaškrtuntím políčka "Súhlasím so spracovaním údajov odoslaných cez tento formulár" potvrdzujem, že som bol/a/ poučený/á/ v  zmysle ustanovení § 13 ods. 1 písm. e) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon č. 18/2018 Z.z.), spracúvanie osobných údajov je zákonné. Vyplnením osobných údajov na tejto žiadosti udeľujem ako dotknutá osoba súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle ustanovení § 14 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z.. Bol/a/ som poučený/á/, že v zmysle ustanovení § 14 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z.z. môžem ako dotknutá osoba kedykoľvek odvolať svoj súhlas na spracovanie osobných údajov, ktoré sa ma týkajú. Ďalej som bol/a/ informovaný/á/, že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním, to je pred poskytnutím súhlasu a tiež, že ako dotknutá osoba, môžem súhlas odvolať rovnakým spôsobom, ako ho udelil/a/.

 

 

 

Ponuka vzdelávania

Partneri

Ďakujeme naším partnerom, ktorí nám pomáhajú pomáhať.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Mondi SCP Ružomberok

contintental

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Národné športové centrum

lp promotion 2

Novartis Slovakia

Mesto Ružomberok

Mesto Martin

Vojenské športové centrum

Staň sa partnerom

Staň sa aj ty partnerom OZ za zdravší život. Len spoločne dokážeme robiť veľké veci, ktoré zo sveta urobia najlepšie miesto pre zdravý život.

Ako sa stať partnerom Darujte 2 %

Sledujte nás

Zaregistrujte sa do nášho mailinglistu a budete vždy informovaný o dôležitých novinkách a projektoch OZ za zdravší život.

Stránka OZ za zdravší život využíva cookies na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti. Kliknutím nižšie odsúhlasíte používanie tejto technológie na celom webe. Viac informácií