Vzdelávanie

Občianske združenie Za zdravší život je je poskytovateľom vzdelávania a kurzov pre pedagogických zamestnancov, trénerov a inštruktorov. Pre pedagogických zamestnancov regionálneho školstva ponúkame akreditovaný program inovačného a aktualizačného vzdelávania a moduly programu inovačného vzdelávania podľa zákona č. 138/2019 Z. z. s obsahovým zameraním spadajúcim do schváleného oprávnenia. Pre trénerov ponúkame možnosť stať sa inštruktorom v programe Zdravotná telesná výchova so zameraním na deti a mládež, dospelých, seniorov alebo športovo orientované deti od predškolského veku po mládež.

 

 

Zo zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch vyplýva školám a školským zariadeniam povinnosť zabezpečiť všetkým pedagogickým a odborným zamestnancom absolvovať aktualizačné vzdelávanie. Vypracovali sme pre Vás vhodné aktualizačné vzdelávanie, ktorým si splníte povinnosť, ale aj sa dozviete niečo nové.

Akreditovaný program aktualizačného vzdelávania Zdravotná telesná výchova – základy a využitie počas učebného procesu je určený pre pedagogických zamestnancov regionálneho školstva kategórie učiteľ, podkategórií učiteľ materskej školy, učiteľ prvého stupňa základnej školy, učiteľ druhého stupňa základnej školy, učiteľ strednej školy, vychovávateľ, školský tréner. Rozsah vzdelávania je 20 hodín.

Akreditovaný program inovačného vzdelávania Zdravotné cvičenia súčasť telesnej výchovy a voľnočasových aktivít detí a žiakov je určený pre pedagogických zamestnancov regionálneho školstva kategórie učiteľ, podkategórií učiteľ materskej školy, učiteľ prvého stupňa základnej školy, učiteľ druhého stupňa základnej školy, učiteľ strednej školy, vychovávateľ, školský tréner.

Absolvent kurzu po úspešnom ukončení získa certifikát o absolvovaní kurzu Zdravotná telesná výchova inštruktor zdravotných cvičení so zameraním na vybranú cieľovú skupinu. Absolvent má možnosť uplatniť sa ako inštruktor zdravotných cvičení „Zdravá chrbtica“ alebo „Zdravý chrbátik“ v športových, rekreačných zariadeniach, vo fitness centrách, v športových kluboch.

Absolvent kurzu po úspešnom ukončení získa certifikát o absolvovaní kurzu Zdravotná telesná výchova inštruktor zdravotných cvičení so zameraním na vybranú cieľovú skupinu. Absolvent má možnosť uplatniť sa ako inštruktor zdravotných cvičení „Zdravá chrbtica“ alebo „Zdravý chrbátik“ v športových, rekreačných zariadeniach, vo fitness centrách, v športových kluboch.

Absolvent kurzu po úspešnom ukončení získa certifikát o absolvovaní kurzu Zdravotná telesná výchova inštruktor zdravotných cvičení so zameraním na vybranú cieľovú skupinu. Absolvent má možnosť uplatniť sa ako inštruktor zdravotných cvičení „Zdravá chrbtica“ alebo „Zdravý chrbátik“ v športových, rekreačných zariadeniach, vo fitness centrách, v športových kluboch.

Absolvent kurzu po úspešnom ukončení získa certifikát o absolvovaní kurzu Zdravotná telesná výchova inštruktor zdravotných cvičení so zameraním na vybranú cieľovú skupinu. Absolvent má možnosť uplatniť sa ako inštruktor zdravotných cvičení „Zdravá chrbtica“ alebo „Zdravý chrbátik“ v športových, rekreačných zariadeniach, vo fitness centrách, v športových kluboch.

Ponuka vzdelávania

Partneri

Ďakujeme naším partnerom, ktorí nám pomáhajú pomáhať.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Mondi SCP Ružomberok

contintental

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Národné športové centrum

lp promotion 2

Novartis Slovakia

Mesto Ružomberok

Mesto Martin

Vojenské športové centrum

Staň sa partnerom

Staň sa aj ty partnerom OZ za zdravší život. Len spoločne dokážeme robiť veľké veci, ktoré zo sveta urobia najlepšie miesto pre zdravý život.

Ako sa stať partnerom Darujte 2 %

Sledujte nás

Zaregistrujte sa do nášho mailinglistu a budete vždy informovaný o dôležitých novinkách a projektoch OZ za zdravší život.

Stránka OZ za zdravší život využíva cookies na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti. Kliknutím nižšie odsúhlasíte používanie tejto technológie na celom webe. Viac informácií