• inštruktor zdravotných cvičení so zameraním na deti a mládež „Zdravý chrbátik“
  • inštruktor zdravotných cvičení so zameraním na dospelých „Zdravá chrbtica“
  • inštruktor zdravotných cvičení so zameraním na seniorov „Zdravá chrbtica“
  • inštruktor zdravotných cvičení so zameraním na športovo orientované deti od predškolského veku po mládež

Cieľom kurzov

Získať  vedomosti z oblasti zdravotných cvičení, zakomponovať zdravotné cvičenia v cvičebných zostavách u cieľových skupinách. Získať vedomosti z oblasti anatómie, fyziológie človeka, z oblasti fyzioterapie a rehabilitácie. Úspešný absolvent kurzu dokáže zostaviť správnu cvičebnú zostavu pre jednotlivé cieľové skupiny.

Obsah kurzu

Teoretická časť:

Anatómia, fyziológia jednotlivých sústav, patofyziológia,

rehabilitácia, fyzioterapia, kineziológia

škola chrbta, Základy vyšetrovanie chrbtice a pohybového aparátu u vybraných vekových skupinách

Praktická časť:

Nácvik  cvičebných  zostáv podľa vekových skupín so zameraním sa na zdravotné cvičenia, chyby v predvádzaných cvikov, používanie cvičebných pomôcok pri zdravotných cvičeniach

V kurze inštruktor zdravotné cvičenia so zameraním na športovo orientované deti od predškolského veku po mládež bude kurz doplnený o:

Teoretická časť: športovo – kondičná časť – športová príprava, etapy športovej prípravy, fázy športovej výkonnosti,

praktická časť športovo kondičná časť – nácvik cvičebných zostáv so zameraním sa na športovo orientované deti a mládeže, cviky na zvýšenie kondície  a výkonnosti športovo orientovaných skupín

 

Čo získa úspešný absolvent kurzu:

Absolvent kurzu po úspešnom ukončení získa certifikát o absolvovaní  kurzu Zdravotná telesná výchova inštruktor zdravotncýh cvičení so zameraním na vybranú cieľovú skupinu. Absolvent má možnosť  uplatniť sa ako inštruktor zdravotných cvičení „Zdravá chrbtica“ alebo „Zdravý chrbátik“ v športových, rekreačných zariadeniach, vo fitness centrách, v športových kluboch.

Záverečné skúšky

Z teoretickej časti sa kurz ukončuje záverečnou ústnou skúškou z odprezentovaných oblastí pred lektormi a pohovorom pred trojčlennou skúšobnou komisiou. Tému si odpovedajúci vytiahne z predložených otázok.

Z praktickej časti sa ukončuje kurz prezentáciou amatérskeho videozáznamu z realizácie daných zdravotných cvičení z vlastnej praxe, s prezentáciou zamerania vybraných cvičení, opisu správneho a nesprávneho prevedenia cvičenia a minimálne 1 zhodnotenie stavu chrbtice podľa vybraného testu.

Podmienky pre zaradenie uchádzačov:

Kurz je určený pre trénerov, kondičných a športových trénerov, s praxou minimálne 1 rok. Zaslaním prihlášky a zaplatením poplatku sa účastník zaväzuje k absolvovaniu kurzu. Priháška na kurz: prihlaska na kurzy

Čo potrebuješ na kurz:

športové oblečenie na praktickú časť

Poplatok:

250 EUR v rámci poplatku sú aj materiály s cvičebnými zostavami v textovej podobe aj vizuálnej podobe.

 

Lektori: doc. MUDr. Róbert Rusnák, PhD. – odborný garant občianskeho združenia, odborný garant projektu „Zdravý chrbátik“,

predseda občianskeho združenia OZ za zdravší život, lekár, neurochirurg, prednosta Neurochirurgickej kliniky, ÚVN SNP – FN Ružomberok,

Mgr. Marína Potašová, PhD. rod. Srpoňová, Kolarová – odborný garant občianskeho združenia v oblasti rehabilitácie, KU fakulta fyzioterapie Ružomberok,

PaedDr. Ivica Ondrušková, PhD., - poradca pre oblasť predškolskej pedagogiky občianskeho združenia,

doc. PaedDr. Tomáš Jablonský PhD. – odborný garant pre oblasť pedagogiky, Pedagogická fakulta KU Ružomberok

Mgr. Jana Hlačinová – lektor, kondičná časť kurzov,

MUDr. Martin Cmorej – lektor, lekár ÚVN SNP – FN Ružomberok,

MUDr. Peter Filipp – lektor, lekár ÚVN SNP – FN Ružomberok

Bc. Radka Komárová – lektor, fyzioterapeut, lektorka projektu Zdravý chrbátik

Patrik Oravec - lektor

Naše projekty

Naše motto

marina kolarova

"Spoločnými silami tvoríme poistku zdravia deťom do ich dospelosti."

Mgr. Marína Kolarová
odborný garant pre oblasť fyzioterapie

Partneri

Ďakujeme naším partnerom, ktorí nám pomáhajú pomáhať.

Mondi SCP Ružomberok

contintental

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Národné športové centrum

lp promotion 2

Novartis Slovakia

Mesto Ružomberok

Mesto Martin

Staň sa partnerom

Staň sa aj ty partnerom OZ za zdravší život. Len spoločne dokážeme robiť veľké veci, ktoré zo sveta urobia najlepšie miesto pre zdravý život.

Ako sa stať partnerom Darujte 2 %

Sledujte nás

Zaregistrujte sa do nášho mailinglistu a budete vždy informovaný o dôležitých novinkách a projektoch OZ za zdravší život.

Stránka OZ za zdravší život využíva cookies na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti. Kliknutím nižšie odsúhlasíte používanie tejto technológie na celom webe.